Tarihte Bugün 5 Ekim 1869 Babıali, Hirsch ile özel bir mukavele yaparak 10 yıllık süre içinde ödemeyi taahhüt ettiği 65 milyon frank garanti altına alındı. 5 Ekim 1908 Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. 19 Nisan 1909 tarihli protokol ile Rumeli Demiryolları’nın kendi tarafında kalan kısmı ve ayrıca Belova-Vakarel hattı için OsmanlıRead More →

Tarihte Bugün 4 Ekim 1860 Köstence-Çernova (Boğazköy) hattı işletime açıldı. Seyrü sefer başladı. (64,4 km.) 4 Ekim 1872 Haydarpaşa-İzmit demiryolunun ilk kısmı olan Haydarpaşa-Tuzla hattı 14 ay içinde tamamlanarak törenle hizmete açıldı. 4 Ekim 1888 Georgevon Siemens başkanlığındaki Deutsche Bank, Haydarpaşa-İzmit Hattını Ankara’ya kadar uzatma ve işletme imtiyazını aldı. İmtiyazRead More →

Tarihte Bugün 1 Ekim 1882 II.Abdulhamid Başvekalete gönderdiği hususi iradesiyle imparatorlukta yapılması gereken reformların müzakere edilerek sonuçlarının bildirilmesi için reform komisyonları kurulmasını istedi. Nafia Nazırı Hasan Fehmi Paşa, başkanlığında Nafia, ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında yapılması gereken reform komisyonu kuruldu. 1 Ekim 1890 Zürih’te 63 milyon Frank sermayeli Şark DemiryollarıRead More →

Tarihte Bugün 27 Eylül 1825 İlk yolcu treni hizmete girdi. İngiltere’de mühendis George Stephenson’un ürettiği buharlı lokomotif, Darlington-Stocton arasında saatte 24 km. hızla 450 yolcu taşıyarak tarihe ilk tren olarak geçti. 27 Eylül 1971 Van-Kotur hattı tamamlanarak Türk-İran demiryolu Van Feribot İskelesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay veRead More →

Tarihte Bugün 23 Eylül 1856 Türk Demiryolu tarihi 1856 yılında başlar. İlk demiryolu hattı olan 130 km’lik İzmir – Aydın hattına ilk kazma bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla bu yılda vuruldu.İmtiyaz; Joseph Paxton, George Whytes, William ve Augustus Rixon’un temsilcisi Roberl Wilki’ye verildi. 23 Eylül 1919 Ali Fuat Paşa’ya bildirilenRead More →

Tarihte Bugün 21 Eylül 1923 Şark Demiryolları Bankası ile bir İngiliz grup bir araya gelerek Türkiye Milli Demiryollar Şirketi (National Railvvays of Turkey) kurdu. Şirket bu tarihte yedisi İngiliz olmak üzere 14 üyeden oluşan idare meclisini seçti. 21 Eylül 1924 Samsun-Çarşamba dar hattının temel atma töreninde Mustafa Kemal Paşa, “Vatan-daşlarımızınRead More →

Tarihte Bugün 19 Eylül 1922 Uşak ve Ahmetler istasyonları tamir edilip işletmeye açıldı. 19 Eylül 1923 Kabul edilen bir kanunla Aydın Demiryolu, İzmir-Kasaba Hattı ve uzantıları ile Mudanya-Bursa Hattı Şark Demiryolu ve İzmir Limanı imtiyazları eski imtiyaz sahibi şirketlere devredilmesi kabul edildi. Buraların satın alınmasına dair 16.V1II.1916 tarihli kararname reddedildi.Read More →

Tarihte Bugün 16 Eylül 1922 Büyük Taarruz sırasında düşmanın tahliye ettiği Afyon-Banaz kısmı ikmal edildi. Kapaklar İstasyonu’na ulaşıldı. Bu suretle Çobanlar’dan otomobillerle yapılan nakliyat demiryoluyla yapılmaya başlandı. 16 Eylül 2006 Ülkemizin ilk hızlı tren fabrikası olan ve Türk- Kore ortaklığıyla kurulan TCDD-ROTEM-HYUANDAI- HACO- ASAŞ ortak girişimi EUROTEM Hızlı Tren Fabrikası’nınRead More →

Tarihte Bugün 15 Eylül 1830 İlk modern demiryolu İngiltere’de Liverpool-Manchester hattının açılmasıyla başladı. Bunu 1832 Fransa ve 1835’de Almanya’da yapımlarına başlanan demiryolları izledi. Amerika’da 1830’dan itibaren devreye giren demiryolu Rusya’da 1855’den sonra inşa edildi. 15 Eylül 1862 İzmir -Ayasoluğ hattı hizmet vermeye başladı. 15 Eylül 1917 Hicaz Demiryolu’nda 650 ray,Read More →

Tarihte Bugün 9 Eylül 1855 Osmanlı Devleti İstanbul-Edirne-Varna ve Varna-Balâklava telgraf hattı yapımı tamamlandı ve hizmete açıldı. 9 Eylül 1861 Torbalı-Cellatkahve hattı (11 km) açıldı. 9 Eylül 1882 Mehmet Nahid Bey ve Kostaki Teodoridi Efendi’nin teklifleri Mersin-Adana hattı için Nafıa Komisyonu yeni bir şartname hazırladı. 9 Eylül 1927 Kavak-Havza HattıRead More →

Tarihte Bugün 7 Eylül 1871 Haydarpaşa-İzmir demiryolunun ray alım ihalesini, hattın lokomotif ve vagonlarını yapacak olan Belçikalı firma kazandı. 7 Eylül 1939 Avrupa demiryolu trafiği yeniden açıldı. 7 Eylül 2011 Her yıl Eylül ayında seferine başlayan Orient Ekspresi, 2 Eylül 2011’de Paris’ten hareket etti. Orient Ekspresi, Viyana, Budapeşte, Sinai, BükreşRead More →